Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is er geen Kompas! Bij Kompas zijn rond de 150 enthousiaste en deskundige vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers, zoals docenten en begeleiders van groepen, investeren voortdurend in een actueel en kwalitatief goed aanbod. Kompas organiseert hiervoor bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, zoals bij taalgroepen, computerlessen en ontmoetingsactiviteiten.

Kwaliteit en deskundigheid staan bij Kompas hoog in het vaandel. Door de inzet van veel deskundige vrijwilligers en dankzij subsidiegevers en sponsoren, kan de Stichting vele activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en verder ontwikkelen.

Ook is Kompas een erkend Leerbedrijf.

Voorwaarden voor verantwoord vrijwilligerswerk

Goede faciliteiten en professionele ondersteuning zijn belangrijke voorwaarden voor verantwoord vrijwilligerswerk. In dit kader organiseert Stichting Kompas doorlopend bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering. Een paar voorbeelden:

  • Studie- en themabijeenkomsten voor alle vrijwilligers: Onder andere over laaggeletterdheid en inburgering; cultuursensitief werken en geweld in (afhankelijkheids)relaties en kwesties van eer.
  • Bijeenkomsten en trainingen voor vrijwilligers van Werkveld TaalPlus: (bij)scholing voor alle taalvrijwilligers gericht op lesmateriaal, de opzeg van programma’s en praktische ondersteuning op de werkvloer met betrekking tot inhoud, werkwijze en methodiek.
  • Bijeenkomsten en trainingen voor vrijwilligers van Werkveld WerkPlus: externe sprekers/deskundigen worden uitgenodigd om te vertellen over actuele ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke regelingen, ziektekostenverzekering, belastingen, schuldhulpverlening, etc.
  • Uitwisseling van werkervaringen, kennisdeling en elkaar ontmoeten waren belangrijke onderdelen tijdens alle bijeenkomsten.

Vrijwilligers altijd welkom!

Bij Kompas zijn vrijwilligers altijd welkom. We kunnen ondersteuning gebruiken bij de verschillende activiteiten, zoals bij de taalgroepen, computerlessen, ontmoetingsactiviteiten, beweging, Formulierenbrigade, creatief, etc. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten, ook dan bent u van harte welkom bij Kompas.

Lees meer: vacatures

Meer informatie over vrijwilligerswerk

Voor informatie over vrijwilligerswerk of stagemogelijkheden kun je terecht bij Ans Klein Geltink: ans.kleingeltink@kompasbommelerwaard.nl / 
06 11 25 27 24