Stichting Kompas

Doelstelling Stichting Kompas

De doelstelling van Stichting Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn in de ruimste zin van het woord van de inwoners van het werkgebied van de stichting. De werkzaamheden van de stichting zijn ondergebracht in vier werkvelden:

  1. TaalPlus
  2. WerkPlus
  3. Ontmoeten en Meedoen
  4. Formulierenbridagade

De activiteiten binnen deze werkvelden worden uitgevoerd ten dienste van en in samenwerking met de inwoners van de Bommelerwaard. De directe betrokkenheid en inzet van de inwoners zijn hierbij voorwaarden. De activiteiten zijn gericht op verbetering van participatie in de brede zin van het woord.

Doelstelling Stichting Kompas: Kompas doelstelling
Algemene folder: Folder Stichting Kompas

ANBI

anbi1Kompas heeft een ANBI-status. Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en bijdragen van lokale, provinciale en landelijke fondsen kan Kompas haar werkzaamheden uitvoeren. Het complete overzicht van alle fondsen en sponsoren is op deze pagina te vinden: samenwerking.

Benodigde informatie in verband met ANBI is hieronder te vinden of op de pagina over het bestuur.

Ook donaties van particulieren zijn erg welkom. Wilt u Kompas financieel ondersteunen dan kunt u uw bijdrage storten op banknummer NL33 RABO 0104 2566 13. Of word Vriend van Stichting Kompas.

Stichting Kompas staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KvK-nummer: 57698821 en RSIN-nummer: 8526.96.346

Jaarverslag en financiële gegevens Kompas