Bestuur

Kompas logo kleuren def DEF jpg

Stichting Kompas kent een niet te groot en slagvaardig bestuur. Het bestuur wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en grote betrokkenheid bij de inwoners van de Bommelerwaard en hun maatschappelijke participatie. Het bestuur bestaat uit:

Het bestuur van de stichting doet haar bestuurlijke werkzaamheden op vrijwillige basis. Het bestuur wordt ondersteund door twee adviseurs:

Bij de uitvoering van activiteiten wordt gebruik gemaakt van een groter netwerk van organisaties en verenigingen met het doel de werkzaamheden en activiteiten op het gebied van participatie af te stemmen en samenwerking te bevorderen.

Daarnaast bestaan er werkgroepen. Hierin zitten leden met deskundigheid op het gebied van het betreffende werkveld. De werkgroep heeft een belangrijke taak in het ontwikkelen en aansturen van activiteiten in nauwe samenwerking met betrokken organisaties.