Bestuur

Het bestuur van Kompas is onafhankelijk en werkt onbezoldigd. Ze bewaken op afstand de missie en continuïteit van onze locaties en activiteiten.


Voorzitter:
Thea Thijssen
thea.thijssen@kompasbommelerwaard.nl / 06-51 85 48 78

 

 


Secretaris: Jeanette Braam
secretaris@kompasbommelerwaard.nl

 

 


Bestuurslid:
Karima Badaoui
kbadaoui@msn.com / 06-41 68 53 84

 

 


Bestuurslid
: Addy van Hemert
addy.vanhemert@kompasbommelerwaard.nl / 06-52 79 41 35

 

 


Penningmeester:
Marlies van Geloven
penningmeester@kompasbommelerwaard.nl

 

 

Bij de uitvoering van activiteiten wordt gebruik gemaakt van een groter netwerk van organisaties en verenigingen met het doel de werkzaamheden en activiteiten op het gebied van participatie af te stemmen en samenwerking te bevorderen.

Daarnaast bestaan er werkgroepen. Hierin zitten leden met deskundigheid op het gebied van het betreffende werkveld. De werkgroep heeft een belangrijke taak in het ontwikkelen en aansturen van activiteiten in nauwe samenwerking met betrokken organisaties.