Gezocht: vrijwilligers voor de Formulierenbrigade Maasdriel


Taakomschrijving

Als vrijwilliger van de Formulierenbrigade help je mensen bij het doen van (digitale) aanvragen op veel terreinen. Voorbeelden: bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, budget voor deelname aan de maatschappij, kwijtschelding van plaatselijke belastingen, huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Meer voorbeelden: keuze zorgverzekering, voorzieningen voor schoolgaande kinderen. Je gaat ook na, of mensen alle voorzieningen gebruiken die voor hen gelden.

De Formulierenbrigade in Maasdriel werkt op afspraak in de bibliotheek van Kerkdriel of Ammerzoden.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?

 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands uitdrukken.
 • Je kunt goed met mensen omgaan.
 • Je bent geduldig en kunt goed luisteren en uitleg geven.
 • Je bent bereid je in soms lastige onderwerpen te verdiepen.
 • Je kunt die onderwerpen duidelijk aan anderen uitleggen.
 • Je bent handig met de pc.
 • Je hebt affiniteit met dienstverlening.

Tijdsinvestering (inschatting) en ondersteuning: 2 tot 4 uur per week.

Wat is de meerwaarde van dit vrijwilligerswerk?

Je werk is van onmiddellijk en praktisch nut, voor mensen die zonder die hulp eerder in de knel zouden komen.

Wat levert het op?

 • Een inwerkperiode en begeleiding.
 • Deelname aan deskundigheidsbevordering.
 • Je maakt deel uit van een grote groep enthousiaste en deskundige vrijwilligers die werken bij Kompas.
 • Je kunt deelnemen aan gezellige en inhoudelijke themabijeenkomsten voor vrijwilligers.
 • Je hebt toegang tot het grote netwerk van Kompas.

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Emma Couperus: emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl / 06 22 64 87 32