Terugblik vrijwilligersbijeenkomst op 7 november


Twee keer per jaar houdt Kompas een vrijwilligersbijeenkomst. Die momenten gebruiken om we elkaar bij te praten en nieuwe ontwikkelingen te delen.

Op 7 november stond er weer een bijeenkomst op de agenda. Een gezellig en leerzaam samenzijn met ca. 50 vrijwilligers.

In een van de vorige bijeenkomsten hadden we een studiemiddag over cultuursensitief werken. We hebben toen met elkaar gekeken naar wat dat betekent, wat het vraagt van mensen en ook wat we tegenkomen bij Kompas. Op 7 november hebben we een vervolg daarop gegeven, voortbordurend op de vragen en aandachtspunten die toen benoemd zijn.

Bijvoorbeeld: hoe ga je om met bepaalde zorgen of niet-pluis gevoelens bij thema’s als geweld in (afhankelijkheids)relaties en kwesties van eer? En: in hoeverre heb je er mee te maken en hoe weet je dat?

Onze gastspreekster Janine Janssen heeft ons op deze middag meer verteld over deze thema’s. Ze deelde haar ervaringen en expertise, in de context van deze samenleving, waarden en normen en actuele ontwikkelingen.

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties binnen het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool, hoofd onderzoek bij het Nationaal Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld van de Nationale Politie en Bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie.

Janine gaf de presentatie met de nodige humor en zelfspot, waarin ook haar Limburgse roots aan bod kwamen.

Natuurlijk was er ruimte voor vragen en uitwisseling. De bijeenkomst werd afgesloten met een heerlijke gezamenlijke maaltijd, gemaakt door Hakima El Yaakoubi.