Terugblik Orange the World


De Bommelerwaard stond op de kaart en deed actief mee met deze Wereldwijde Campagne Orange the World – Stop geweld tegen vrouwen! van 25 november tot 10 december 2020. Zo werden wereldwijd markante gebouwen oranje verlicht met de oproep ‘Voorkom en stop geweld tegen vrouwen’. Over de hele wereld waren er symbolische acties om het geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen en te stoppen. In samenwerking met de gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties werden in deze periode ook in Zaltbommel en Maasdriel diverse activiteiten georganiseerd.

Op woensdag 25 november was de start van de campagne. Het stadhuis in Zaltbommel, Loevestein en de Protestantse kerk in Kerkdriel werden oranje verlicht en bij andere gebouwen en kerken hingen de vlaggen en spandoeken met ‘Stop geweld tegen vrouwen’. In het Raadhuis van Kerkdriel werd de campagne geopend door wethouder Anita Sørensen en steunbetuigingen van enkele raadsleden.

Bij het Stadhuis in Zaltbommel benadrukte wethouder Adrie Bragt met enkele raadsleden de noodzaak van deze campagne met de oproep voor laagdrempelig melden en passende hulp. Zie ook de Petitie Orange the World 2020.
Lees ook: Start campagne Orange the World.

De bijeenkomst van 3 december in de Passiekerk voor hulpverleners en vrouwen stond in het teken van ‘Vrouwen en Veiligheid’. Burgemeester van Maaren opende de bijeenkomst met de toezegging dat op zijn steun gerekend kan worden. Organisaties die een taak hebben in het voorkomen en aanpakken van geweld en laagdrempelige en passende hulp gaven informatie. Vervolgens gingen hulpverleners en vrouwen met elkaar in gesprek over wat nodig is, anders of beter moet wat betreft informatie, preventie en hulp. Zo werd de inzet en rol binnen de keten van hulpverleners en maatschappelijke organisaties duidelijker evenals het belang van elkaar kennen en samenwerken. Deze zinvolle bijeenkomst krijgt een vervolg en er komt een ‘Wegwijzer’ voor alle inwoners.

Op 9 december was er de bijeenkomst ‘Mensenrechten met focus op vrouwenrechten’ in de Raadszaal in Kerkdriel, voor alle inwoners. Wat betekenen Universele mensenrechten, het VN Vrouwenverdrag, het Verdrag van Istanbul en EVRM, in de praktijk voor vrouwen en mannen? Gastspreker Malika El Mouridi gaf informatie en toelichting op verschillende verdragen met betrekking tot rechten en veiligheid van vrouwen. Helder in de discussie was dat op het gebied van zelfbeschikking, gelijke kansen en gendergelijkheid nog veel moet gebeuren op verschillende levensgebieden zoals veiligheid, economische zelfstandigheid onderwijs, gezondheid, rechtspositie etc. Werk aan de winkel voor beleidsmakers, organisaties en vrouwen zelf. En… wat te weinig aan bod kwam, alle successen van vrouwen en wat er al bereikt is moet ook genoemd worden was de boodschap. Wordt vervolgd.

Deze wereldwijde actie Orange doet een appél op alle inwoners, organisaties en beleidsmakers in de Bommelerwaard. Tijdens deze bijeenkomsten werd heel duidelijk dat ‘Vrouwen, veiligheid en vrouwenrechten’ structureel op de agenda van beleidsmakers en hulpverleners moet staan.

Anneliese van Oort, Ineke Wevers, Nicole van Dorsselaer en Joke Verkuijlen.

Samenwerkingsverband Orange the World Bommelerwaard.
Heb je belangstelling om mee te werken, spreek ons aan, bel of stuur een mail naar: joke.verkuijlen@kompasbommelerwaard.nl – 06-44614237