Samenwerking Kompas en Willems van Bladel Advocaten


Willems van Bladel Advocaten is een modern advocatenkantoor gevestigd in ’s-Hertogenbosch. Maatschappelijke betrokkenheid staat binnen het kantoor hoog in het vaandel. Zo is mr. Indy de Gram (advocaat) actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.

Tijdens het spreekuur kunnen inwoners uit de Bommelerwaard juridische vraagstukken geheel vrijblijvend en kosteloos aan de advocaat voorleggen. Waar mogelijk wordt hen een scherp en passend advies gegeven. Blijkt een vraagstuk niet direct te beantwoorden, dan kan worden gesproken over een eventueel vervolgtraject. Het gratis spreekuur maakt de stap naar juridische hulp laagdrempelig en toegankelijk voor de inwoners van Bommelerwaard en dat is iets waar Willems van Bladel Advocaten voor staat.

Waarvoor kunt u terecht bij het spreekuur?
Mr. Indy de Gram licht toe: “We kunnen constateren dat rechtspraak op het gebied van het sociaalzekerheidsrecht (dat gaat over uitkeringen als WW, WIA en Ziektewet) sterk in ontwikkeling is. Dat komt uitkeringsgerechtigde(n) ten goede. In de beoordeling van de vraag of iemand recht heeft op een uitkering komt meer en meer ruimte voor het leveren van maatwerk. Verschillende rechters hebben bepaald dat wettelijke (strikte) regels niet altijd even strikt toegepast moeten worden. Als de gevolgen voor uitkeringsgerechtigde(n) onredelijk en onevenredig nadelig zijn, dan moeten bepaalde regels niet toegepast worden.”

“Wordt u nu geconfronteerd met vraagstukken over uw uitkering? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn spreekuur. Ook voor andere juridische vraagstukken kunt u bij mij terecht via emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl, formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl / 06 22 64 87 32.”


Willems van Bladel Advocaten
De advocaten en medewerkers van het kantoor verlenen rechtshulp aan zowel zakelijke en particuliere cliënten, afkomstig uit verschillende sectoren en achtergronden. Het kantoor verricht werkzaamheden op betalende basis en gefinancierde rechtsbijstand. Dat betekent dat eenieder voorzien kan worden van juridisch advies en bijstand.

Binnen het kantoor, gevestigd op ‘’De Rietvelden” aan de rand van het centrum van ’s-Hertogenbosch, zijn twee advocaten en een juridisch medewerkster werkzaam.  Dat maakt het kantoor en diens medewerkers toegankelijk.

Wij bedienen cliënten binnen een breed pallet van rechtsgebieden. U kunt denken aan het personen- en familierecht, aansprakelijkheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, erfrecht, huurrecht en strafrecht. Maar ook met ondernemingsrechtelijke vraagstukken kunt u bij één van de advocaten terecht.

Willems van Bladel Advocaten
mr. I. de Gram
073 747 04 06
info@wvbadvocaten.nl