Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Kompas Bommelwaard

Stichting Kompas Bommelerwaard
Prins Clausstraat 2, 5301 RT Zaltbommel info@kompasbommelerwaard.nl www.kompasbommelerwaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken/gebruiken

Stichting Kompas Bommelerwaard beschikt over uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Werk
– Beroep
– Biografie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt voor correspondentie en telefonisch.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Kompas Bommelerwaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· Het afhandelen van uw inschrijving/vraag/opmerking/suggestie.
· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
· U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Kompas Bommelerwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kompas Bommelerwaard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Kompas Bommelerwaard gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kompasbommelerwaard.nl. Stichting Kompas Bommelerwaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kompas Bommelerwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kompasbommelerwaard.nl.

Functionaris Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden ingezien door medewerkers van Stichting Kompas Bommelerwaard. Ook de webbeheerders kunnen de gegevens zien. Aan deze mensen is gevraagd zich aan de privacywet te houden. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaand mailadres.

Stichting Kompas Bommelerwaard, info@kompasbommelerwaard.nl.