Ouders opgelet: wijziging binnen het gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning kind


Als u niet was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had met de ouder van het kind tijdens de geboorte, kreeg u voorheen niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Alleen de moeder was in dit geval belast met het eenhoofdig gezag. Dit was een valkuil waar veel mensen bij de erkenning van het kind zich niet van bewust zijn.

In 2020 heeft de Tweede Kamer hier met een wetsvoorstel verandering in gebracht. Dit wetsvoorstel is onlangs door de Eerste Kamer aangenomen. Ten gevolge hiervan krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van het kind nu automatisch het ouderlijk gezag. U hoeft hier geen apart verzoek meer voor in te dienen bij de rechtbank in geval de moeder niet instemt. Dit scheelt een hoop procedurele rompslomp. Ouderlijk gezag, ook wel de wettelijke verantwoordelijkheid, is immers van belang bij beslissingen omtrent de opvoeding en verzorging van het kind.

Doel van deze aanpassing in de wetgeving is meerledig. Ten eerste moet dit het ongerechtvaardigde onderscheid tussen gehuwde – en ongehuwde ouders wegnemen. Ten tweede zorgt deze aanpassing ervoor dat de bepalingen beter moeten aansluiten op de maatschappelijke verwachtingen. Bovendien worden problemen die de wetgeving voorheen veroorzaakte weggenomen. Tot slot worden de belangen van het kind beter gewaarborgd.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. U kunt met tal van juridische vraagstukken bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.