Onze activiteiten

Werken, leren en economische zelfstandigheid

Dit werkveld omvat de gedachte dat ieder mens er baat bij heeft zich voortdurend te ontwikkelen om zijn/haar talenten in te zetten voor eigen en maatschappelijk welzijn. Meedoen op het gebied van werken en leren, sociaal economische zelfstandigheid en versterken van zelfredzaamheid vraagt maatwerk en leren investeren.

Lees verder

Gezond leven en veiligheid

Ieder mens heeft baat bij een zo gezond mogelijke leefwijze. Gezondheid is een van de belangrijkste bronnen van levensgeluk en welzijn en wordt door veel mensen als het hoogste goed ervaren. Gezondheid omvat zowel psychische als lichamelijke gezondheid en zorg voor elkaar, met aandacht voor een gezonde leefstijl.

De samenleving wordt gevormd door wat mensen met elkaar delen en samen doen. Deze betrokkenheid is uitgangspunt waar het gaat over veiligheid binnen- en buitenshuis, op straat, in buurt, wijk, kernen, gemeente of regio Bommelerwaard. Meewerken aan een vriendelijke, groene en duurzame omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Lees verder

Maatschappij-kunst-cultuur

We kunnen spreken van een kleurrijke regio en gemeente met een bevolking van verschillende culturele achtergronden en tradities. Kunst en cultuur zijn motor voor ontwikkeling, participatie en samenwerking. Uitgangspunt is dat mensen behoefte hebben aan kunst en cultuur, dit het leven van mensen verrijkt en ruimte biedt voor verdere ontplooiing, levensgeluk, creativiteit en mensen verbindt. Een podium voor het bespreekbaar maken van politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Lees verder