Ontspannen met Taal bezig in coronatijd


Sinds half december 2020 liggen ook bij Kompas alle activiteiten weer stil. Zo ook de taallessen. Taalvrijwilligers doen er alles aan om toch contact te blijven houden met deelnemers. Hoe ervaren de taalvrijwilligers deze periode? Hieronder het verhaal van de vrijwilligers van drie taalgroepen.

De vrijdaggroep in Kerkdriel – Zoom is een totaal nieuwe ervaring
Door alle corona maatregelen was er op vrijdagochtend geen bijeenkomst meer voor de Taalplusdeelnemers. In het begin zat iedereen in haar/zijn eigen bubbel, kinderen die thuisonderwijs moesten volgen en deelnemers zelf kregen via ROC digitaal les. Het was voor iedereen wennen aan een andere daginvulling en voor de meesten van ons geen bezoekjes meer bij elkaar. Op allerlei manieren is geprobeerd om contact proberen te houden, via de Taalplus app, beeldbellen of een bezoekje aan de deur.

Kompas organiseerde voor taalvrijwilligers studiebijeenkomsten en Zoomlessen om ook
groepslessen online te leren geven. Als het de scholieren lukt, waarom niet voor de deelnemers en vrijwilligers van Kompas? Voor de meeste taalvrijwilligers, toch bijna allemaal pensionado’s, moest even de knop om, de cursus volgen en uitproberen hoe alles werkt.
Het is allemaal wennen, maar er zijn nu in totaal vier Zoomlessen op vrijdag geweest.

Steeds weer leren we als vrijwilligers nieuwe dingen en we willen deze lessen voorlopig door laten gaan. De deelnemers zien elkaar weer, deze contacten zijn ook belangrijk omdat er veel eenzaamheid is. Er worden ervaringen uitgewisseld en opdrachten gemaakt. Helaas merken we dat in de praktijk de taalkennis terugloopt en daarom zijn deze lessen extra belangrijk voor taaloefening. Zo werd het dankzij Zoom een totaal nieuwe taal-ervaring.

De woensdag-vrijdaggroep Zaltbommel – Afwisselende lessen in coronatijd
Nadat Kompas in maart 2020 tijdelijk gesloten was, daarna beperkt open en toen toch
weer dicht moest, realiseerden we ons dat dit een hele moeilijke tijd voor onze deelnemers zou worden. Zo zonder lessen horen en spreken ze te weinig Nederlands.
Gezocht werd naar oplossingen, naar nieuwe manieren van lesgeven. We besloten om via WhatsApp video-bellen onze lessen te geven. Zo konden we contact houden én lesgeven. De deelnemers werden in kleine groepjes bij de vrijwilligers ingedeeld. Via e-mail werden opdrachten gestuurd en besproken tijdens de wekelijkse telefoon-video-ontmoetingen.

De lessen zijn afwisselend, teksten – foto’s – filmpjes, waarbij alle taalonderdelen aan de orde komen en aansluiten bij het niveau van de deelnemers. We merken dat, nu er geen fysieke lessen zijn, vooral de vaardigheid en dus het niveau van spreken enorm gezakt is.

Het spreken is ons speerpunt en we proberen de deelnemers vooral uit te dagen veel te praten in goede zinnen. Om de groep bij elkaar te houden hebben we de Zoom-sessies als een soort ‘koffie-uurtje’ online. Deze werkwijze is natuurlijk niet ideaal. We verlangen allemaal terug naar de oude situatie. Maar onder deze omstandigheden is dit wel het beste wat we kunnen doen voor onze deelnemers. We gaan nieuwe uitdagingen aan, leren zelf ontzettend veel en werken met veel plezier met onze deelnemers!

De donderdagavondgroep in Zaltbommel – Ontspannen met taal bezig
De donderdagavondgroep is een heel gemengde groep van beginners en ver gevorderden
Deelnemers komen uit alle windstreken en hebben veelal overdag een baan. We merken dat in deze coronatijd de meeste mensen het druk hebben met regelen van hun eigen werk,
de lessen van hun kinderen en eigenlijk niet zo toe komen aan hun eigen taalontwikkeling.

We sturen de hele groep de teksten en woordenlijsten van Nieuwsbegrip door, de woordenlijsten uit de chat en wat we besproken hebben in de online les. We hebben een harde kern van 4, 5 soms 6 cursisten die naar de online les komen op donderdagavond. Het niveau loopt uiteen maar de wensen zijn hetzelfde: vooral het contact met elkaar hebben is fijn, het spreken is leuk en daar hebben we nu invulling aangegeven.

We starten de les met even persoonlijk bijpraten en gaan dan verder met de actualiteit van die week zoals Internationale Vrouwendag, verkiezingen en nu de Week van het Geld. We praten over een thema wat we ook kunnen delen via Zoom/Teams. De deelnemers vinden het leuk en gezellig en het is een ontspannen manier om met de taal bezig te zijn. Luisteren, spreken en vergroten van de woordenschat wordt aangeboden, cursisten leren van elkaar en ons.