Nieuwe projectleider TaalPlus


We hebben goed nieuws over de invulling van de vacature Projectleider TaalPlus, het werkveld met diverse taalactiviteiten: per 1 september jl. is Valerie van Oord begonnen in deze functie. Valerie is als communicatieadviseur al heel bekend met onze organisatie, onze doelen en activiteiten. We hebben er alle vertrouwen in dat Valerie het werkveld TaalPlus enthousiast en deskundig gaat behartigen. Joke Verkuijlen zal de komende periode haar werkzaamheden overdragen aan Valerie. Joke neemt nog geen afscheid, maar blijft met beperkte taken betrokken bij TaalPlus.

Contactgegevens Valerie:
valerie.vanoord@kompasbommelerwaard.nl / 06-51 66 18 24