Makelaar schadeplichtig bij verkeerd berekend vloeroppervlakte


Juridisch Spreekuur over: makelaar schadeplichtig bij verkeerd berekend vloeroppervlakte.

Een makelaar die is aangesloten bij de NVM, VBO of VastgoedPro is verplicht om de meetinstructie te volgen die is gebaseerd op de zogenaamde NEN-2580-norm. Die norm schrijft voor wat meetelt voor het netto-gebruiksoppervlakte van de woning. Als de makelaar de meetinstructie niet volgt en een verkeerd oppervlak vermeldt op Funda, kan hij jegens de koper aansprakelijk zijn voor de schade die daarvan het gevolg is.

Het uitgangspunt is dat de kopers erop mogen vertrouwen dat makelaars die gebonden zijn aan de meetinstructie, deze instructies ook daadwerkelijk opvolgen. In een uitspraak bepaalde het Gerechtshof zelfs dat de mededelingen op Funda en in de brochure, dat de oppervlaktes indicatief waren en dat er geen rechten aan konden worden ontleend, onvoldoende waren om van dat uitgangspunt af te stappen. Een dergelijke standaardmededeling is namelijk onvoldoende om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat kopers mogen hebben dat de makelaar de verplichte meetinstructie volgt, aldus het Gerechtshof. En mocht de makelaar de meetinstructie niet volgen dan heeft hij onrechtmatig gehandeld jegens de koper. De makelaar moet dan de schade vergoeden die daarvan het gevolg is.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de Formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. Ook voor andere juridische vraagstukken kunt u bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.