Maatschappij kunst en cultuur

Kunst en cultuur als motor voor ontwikkeling, participatie en samenwerking. Binnen dit werkveld wordt ervan uitgegaan dat mensen behoefte hebben aan kunst en cultuur en dat de vele vormen van kunst en cultuur het leven van mensen verrijken en ruimte bieden voor talentontwikkeling en creativiteit in de brede zin van het woord. Het werkveld Maatschappij, kunst en cultuur biedt een podium voor het bespreekbaar maken van politieke en maatschappelijke vraagstukken.

Grenzeloos – vrouwengroep

Vrouwen ontmoeten elkaar elke donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. Een groep waar vrouwen netwerken, van elkaar leren, bij elkaar terecht kunnen, discussiëren en diverse activiteiten organiseren o.a. landfeesten. Eén keer per maand werkt de groep in de Torentuin. Bij Burendag hebben ze er dit jaar de maaltijd verzorgd.
Alle vrouwen zijn welkom. Bijdrage: 1 euro per keer.

Kleurrijk Zaltbommel

In het kader van Kleurrijk worden culturele bijeenkomsten georganiseerd met aandacht voor tradities en volkscultuur. Programma’s zoals literaire avonden, muziek en andere bijeenkomsten rond kunst en cultuur als verbinding worden in dit kader uitgevoerd. Activiteiten worden tijdig bekend gemaakt in weekbladen en op sites.

Atelier Creatief  en Handig

Het atelier ‘Creatief en Handig’ is een inloop door en voor vrouwen. Leren van elkaar, zoals producten ontwerpen en maken,  werken met stoffen en andere materialen, creatieve en ambachtelijke vaardigheden uit diverse landen. Vrouwen treffen elkaar in het kader van ontmoeting, elkaar stimuleren, ontwikkelen van vaardigheden en creativiteit.

Elke woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur bij Kompas. Eigen bijdrage 1 euro per keer.

Twee landen in mijn hart

In het kader van Kleurrijk is een serie van drie boeken uitgegeven:’Buren van Ver’, ‘De Wereld in de klas’ en ‘Twee landen in mijn hart’. De boeken bevatten ontroerende verhalen van gezinnen en families met verschillende culturele achtergronden. Ze wonen en werken in de Bommelerwaard en Rivierenland. De verhalen zullen bijdragen tot kennis van en begrip voor ‘onze buren met een andere cultuur’. De boeken zijn te gebruiken in het onderwijs, sociaal-cultureel werk en zijn een mooi cadeau voor medewerkers en relaties van bedrijven en instellingen.
Voor bestellingen en informatie bij Joke Verkuijlen, jokeverkuijlen@chello.nl of tel. 06 44614237

Internationale Vrouwendag

Jaarlijks worden diverse activiteiten voor verschillende groepen op of rond 8 maart georganiseerd: actuele en maatschappelijke thema’s komen aan de orde evenals culturele activiteiten. De Verkiezing van de Vrouw van het Jaar en het Werkontbijt bij de gemeente, zijn inmiddels traditie geworden. Elk jaar worden deze activiteiten rond actuele maatschappelijke vraagstukken voor en met vrouwen en betrokken organisaties opgezet. De organisatie is in handen van de werkgroep 8 maart. Belangstellenden voor de werkgroep kunnen zich aanmelden.
Verdere informatie bij Joke Verkuijlen, jokeverkuijlen@chello.nl of tel. 06 44614237

Women Business Network Event

Women Business Network Event is voortgekomen uit de verkiezingen van de Vrouw van het jaar. Deze groep vrouwen organiseert tweemaal per jaar een bijeenkomst voor vrouwen met een inhoudelijk thema en een cultureel en culinair onderdeel. Inspirerende bijeenkomsten voor vrouwen die hun krachten willen bundelen, hun netwerk versterken en andere vrouwen willen ontmoeten.

Burendag

Buren in beweging in wijken en buurten. Elk jaar worden in september in samenwerking met inwoners, verenigingen en organisaties jaarlijks activiteiten georganiseerd. Alle inwoners, buren, buurtverenigingen en -comité’s worden uitgenodigd om samen activiteiten te organiseren in hun eigen omgeving. Zij kunnen een beroep doen op Stichting Kompas en andere maatschappelijke organisaties voor ondersteuning.

Bommelerwaard Wereldwijd

Een kleurrijke bijeenkomst in het najaar, met en voor alle inwoners uit de Bommelerwaard die wereldwijd banden hebben met mensen uit diverse culturen o.a. door projecten, activiteiten of wortels in andere landen. Een bijeenkomst met informatie, ontmoeting, culturele uitwisseling, krachten bundelen met betrekking tot samenwerking hier én daar. Betrokken groepen worden uitgenodigd.

Publieke debatten en informatie

Debatten over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, beleid mensenrechten, actuele vraagstukken, sociale voorzieningen, rechtspositie en juridische vragen, informatie van gemeente en overheden. Debat en discussie met politieke partijen, beleidsmakers, instanties en inwoners. Regelmatig worden bijeenkomsten over mensenrechten, discriminatie en politieke debatten georganiseerd.
Activiteiten worden tijdig bekend gemaakt.

Kunst en cultuur als verbinding

Deelname aan creatieve, muzikale en andere culturele vormen is belangrijk voor jong en oud. Er is in de Bommelerwaard een rijk aanbod van activiteiten op het gebied van theater, muziek, dans, literatuur, beeldende kunst, etcetera. Naast concrete activiteiten die we organiseren willen we in samenwerking met betrokken organisaties en kunstenaars inwoners uitnodigen mee te doen met hun culturele en creatieve aanbod. In samenwerking met de Bommelse Kunst Route en andere kunstenaars in Zaltbommel worden activiteiten georganiseerd voor vrouwen en mannen. O.a. tijdens de kunstroute in juni.

Werkbezoeken en excursies

In het kader van actuele ontwikkelingen, leeractiviteiten, politiek, kunst en cultuur worden werkbezoeken en excursies op maat georganiseerd in samenwerking met betrokken inwoners en instanties.

Percussielessen en workshops

Percussielessen worden sinds een aantal jaren georganiseerd, elke twee weken is er op dinsdagavond les in de Franciscusschool o.l.v. muziekdocent John T. Dakpo. Mensen die belangstelling hebben voor percussie/djembee kunnen contact opnemen met Joke Verkuijlen. Ook op aanvraag worden workshops voor volwassenen en/of kinderen georganiseerd. Voor informatie: