Leerhuis Zaltbommel – aanpak van laaggeletterdheid


Zaltbommel gaat structureel werk maken van de aanpak van laaggeletterdheid met het Leerhuis Zaltbommel.

In de gemeente heeft dertien tot zestien procent van de inwoners tussen de 16 en 65 moeite met lezen en schrijven.

Geldzaken
Deze mensen kunnen hierdoor problemen ondervinden met het vinden van werk, ze leven vaak minder gezond en hebben minder grip op geldzaken.

Autochtone bevolking
“En dan hebben we het echt niet alleen over allochtonen of arbeidsmigranten”, zegt wethouder Adrie Bragt. “Ook bij de autochtone bevolking komt laaggeletterdheid voor.”

Stichting Kompas
De gemeente Zaltbommel heeft nu samen met Kompas, ROC Rivor en Bibliotheek Rivierenland een plan gemaakt voor het oprichten van ‘Leerhuis Zaltbommel’. “Dat betekent ook dat we geld hebben vrijgemaakt voor iemand die een structureel programma gaat opzetten”, aldus Bragt.

De activiteiten vinden plaats vanuit de vaste plek van Kompas in brede school De Waluwe in Zaltbommel, maar worden gericht op de inwoners van alle kernen.

De medewerker van Leerhuis Zaltbommel gaat actief op zoek naar mensen die laaggeletterd zijn om ze te wijzen op de mogelijkheden om taallessen te volgen.

(Bron: Het Kontakt – Zaltbommel gaat laaggeletterdheid structureel aanpakken)