Kompas gaat per 2 juni weer (beperkt) open


We zijn blij te kunnen melden dat we vanaf 2 juni weer gedeeltelijk open kunnen! Uiteraard staat de veiligheid van onze vrijwilligers en deelnemers voorop. We hebben in kaart gebracht wat nodig is om veilig open te kunnen. Dit hebben we opgenomen in een Coronaprotocol.

We gaan voorlopig alleen open voor een deel van onze activiteiten, alleen in onze Kompasruimte in Zaltbommel en alleen voor de deelnemers van die activiteiten. De Formulierenbrigade en het WerkPlus Café werken uitsluitend op afspraak.

Open inloop is voorlopig niet mogelijk, bij geen enkele activiteit. In het protocol kunt u lezen welke activiteiten vanaf 2 juni weer op kunnen starten. In Maasdriel kunnen we helaas nog niet terecht op de locaties waar onze activiteiten plaatsvonden. We zijn wel aan het kijken naar alternatieve ruimtes, via de website blijven we u informeren.

Natuurlijk zijn we wel bereikbaar voor u. Voor vragen kunt u altijd een beroep op ons doen. Kijk voor telefoonnummers en mailadressen op onze contactpagina.

Coronaprotocol – 26-5-2020

Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Wij volgen de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 2 juni weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Onze organisatie volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM, de Rijksoverheid en de Gemeente Zaltbommel.

1.1 Opening van onze ruimte
Kompas vervult een belangrijke sociale en educatieve functie in de Bommelerwaard. Daarom hebben we besloten om weer gedeeltelijk open te gaan. We willen kijken wat mogelijk is binnen de bestaande maatregelen om activiteiten op te starten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn.

1.2 Het protocol:
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om onze ruimte veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
De maatregelen in het protocol hebben ten doel om onze vrijwilligers, deelnemers en bezoekers te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van Kompas.

We hopen dat door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en programmeringskeuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we dus veilig open kunnen gaan.

Het protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dat het geval is zal bekeken worden of het huidige protocol voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

1.3 Randvoorwaarden
De Gemeente Zaltbommel is eigenaar van het gebouw waar de ruimte van Kompas zich bevindt. Er is overleg geweest met de Gemeente over de heropening vanaf 2 juni.

1.4 Welke openingstijden hanteren we?
We kiezen ervoor voorlopig alleen open te zijn voor een deel van onze activiteiten, alleen op onze locatie in Zaltbommel en alleen voor de deelnemers van de activiteiten. Open inloop is voorlopig niet mogelijk. De openingstijden zijn als volgt:

 • Maandag:
  o Spaans: 19.00 -21.30 uur
 • Dinsdag:
  o Nederlandse Taal: 9.00 – 11.30 uur
  o Nederlandse Taal: 13.00 – 15.00 uur
  o Formulierenbrigade : 15.30 – 17.00 uur. Alleen op afspraak, geen inloop
 • Woensdag
  o Nederlandse: Taal 9.00 – 11.30 uur
  o Nederlandse Taal: 13.00 – 15.00 uur
  o Huiskamer 50+: 13.00 – 15.00 uur
  o Creatief en Handig: 19.00 – 21.30 uur
 • Donderdag
  o Nederlandse Taal: 9.00 – 11.30 uur
  o Formulierenbrigade, alleen op afspraak vanaf 14 uur
  o Spaans: 19.00 – 21.30 uur
  o Nederlandse Taal: 19.00 – 20.30 uur
 • Vrijdag
  o Nederlandse Taal: 9.00 – 11.30 uur
  o WerkPlus Café: 15.00 – 16.30 uur

1.5 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?
MVG Capital BV is namens de Stichting Brede Scholen Zaltbommel verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw brede school De Waluwe. De verschillende gebruikers, waaronder Stichting Kompas hebben zitting in het gebruikersoverleg brede school De Waluwe.
Het bestuur van Stichting Kompas is eindverantwoordelijk voor de activiteitenruimte van Kompas. Voor de inhoud en naleving van dit protocol hebben we een contactpersoon aangesteld.

1.6 Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
In de Brede School zijn ook de protocollen van de basisscholen De Fonkelsteen en de Walsprong en van Kinderopvangorganisatie Kanteel van toepassing, voor hun ruimtes binnen het gebouw. Er vindt afstemming plaats over gebruik van gezamenlijke ruimten en gangen in het gebouw.

2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de volgende maatregelen.

2.1 Het buitenterrein
Het buitenterrein wordt gedeeld met de peuterspeelzaal van Kanteel. Het is alleen toegankelijk via een af te sluiten hek en via de ‘achterdeur’ van de Kompasruimte naar het buitenterrein.

We vragen deelnemers buiten voldoende afstand te houden bij het naar binnen gaan. Er is een zitje op het terrein, waar deelnemers eventueel kunnen wachten tot ze aan de beurt zijn.

2.2 Toegang tot het gebouw
Om de loop in het gebouw te minimaliseren gebruiken we het buitenterrein als ingang voor de deelnemers/cursisten van de activiteiten. De medewerkers/begeleiders van de verschillende activiteiten van Kompas komen via de normale ingang binnen. Zij openen dan de achterdeur en het hek. Het hek wordt alleen opengemaakt om deelnemers binnen te laten en bij vertrek, na afloop van de activiteit.

Voor de activiteiten die in de avond plaatsvinden geldt deze afspraak niet omdat er dan geen kinderen, ouders of medewerkers van de scholen en kinderopvang in het gebouw zijn.
Een deel van de activiteiten van Kompas vindt plaats in het Cultureel Café van brede school De Waluwe. De Kompasmedewerkers en de deelnemers van deze activiteiten komen via de ingang aan de Jumbo-kant binnen, zodat ook hier de loop door het gebouw geminimaliseerd wordt. De deelnemers houden voldoende afstand bij het naar binnen gaan.

2.3 Capaciteit
De maximale bezetting van de Kompasruimte, met inachtneming van de 1,5m afstand is 10 personen, maar voor de groepsactiviteiten houden we de bezetting aan van 8 personen, inclusief begeleiding.

Een deel van de activiteiten van Kompas vindt plaats in het Cultureel Café van brede school De Waluwe. De maximale bezetting van het afsluitbare deel (de Vissenkom) is 6 personen. De maximale bezetting van het resterende deel van het Cultureel Café is 10 personen, verspreid over de verschillende zitjes in de ruimte.

Omdat het om vaste groepen gaat of individuele bezoekers op afspraak weten de begeleiders van de verschillende activiteiten hoeveel mensen er komen.

2.4 Inrichting ruimtes
Voor de inrichting van de Kompasruimte treffen we de volgende maatregelen:
– We plaatsen stickers op de plaatsen waar mensen mogen zitten, om zo de 1,5 afstand te waarborgen.
– Na elke activiteit maken de desbetreffende medewerkers de tafels, deurklinken en gebruikte toetsenborden schoon.

3 Zo treffen we extra maatregelen voor gebruik en hygiëne
We maken een aantal aanvullende afspraken en nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af
De vrijwillig medewerkers van de verschillende activiteiten openen met hun eigen sleutel de algemene ingang de Kompasruimte. Zij zorgen dat 5 minuten voor aanvang van de activiteit de achterdeur open gaat en het hek dat toegang geeft tot het gedeelde plein en de achterdeur van Kompas. Er zijn altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig om te zorgen dat binnenkomst en vertrek van de deelnemers/bezoekers verloopt conform de geldende richtlijnen. De vrijwillig medewerkers sluiten het hek uiterlijk 10 minuten na starttijd van de activiteit. Zij sluiten na afloop de ruimte af, zoals gebruikelijk.

3.2 Zo geven we instructies aan onze medewerkers
Al onze vrijwillig medewerkers ontvangen per email het protocol en een checklist met afspraken. We zorgen dat er ook een papierenversie van het draaiboek beschikbaar is in de ruimte en de checklist hangen we op in de Kompasruimte, zodat de belangrijkste afspraken voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Waar nodig hebben we telefonisch contact met onze medewerkers om de gang van zaken te bespreken.

3.3 Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
Na elke activiteit zorgen de verantwoordelijk medewerkers dat de gebruikte tafels, toetsenborden en deurklinken schoon gemaakt worden met desinfecterende spray of desinfecterende doekjes.

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

 • We zetten pompjes met desinfecterende handgel neer bij de hoofdingang en bij de ingang voor deelnemers (tuinzijde) en vragen mensen deze gel bij binnenkomst en bij vertrek te gebruiken
 • We serveren geen koffie of thee aan de deelnemers.
 • Alle deelnemers nemen hun eigen boeken, schriften, pennen, materialen etc. mee.
 • We zorgen voor papieren handdoekjes voor na het handen wassen.
 • We wijzen mensen op de algemene hygienemaatregelen van het RIVM.

4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

 • Via posters met huisregels en beelden
 • Uitleg aan de deelnemers/bezoekers via de begeleiders/vrijwilligers van de verschillende activiteiten

Download bovenstaande protocol als PDF