Juridisch Spreekuur over: opzeggen arbeidsovereenkomst


Een werknemer wordt in zekere mate beschermd bij een (spontane) uitlating over het opzeggen van zijn/haar arbeidsovereenkomst (!). Wanneer u als werknemer uw arbeidsovereenkomst opzegt, dan is hiervoor een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring vereist. Deze verklaring moet zijn gericht op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever mag niet zo maar aannemen dat een verklaring van de werknemer gericht is op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen heeft de werkgever onderzoeksplicht. De werkgever moet dan onderzoeken of de werknemer de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk wilde opzeggen. Daarnaast kan de werkgever ook de verplichting hebben om u als werknemer in te lichten over de gevolgen van de opzegging. Het kan dan voorkomen dat er geen rechtsgeldig einde komt  aan de arbeidsovereenkomst.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de Formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. Ook voor andere juridische vraagstukken kunt u bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.