Juridisch Spreekuur: Maximumstraf voor doodslag verhoogt met 10 jaar


Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met een verhoging van de maximale straf voor doodslag van 15 naar 25 jaar. Het gat tussen de maximale straf voor moord van 30 jaar of levenslang en voor doodslag 15 jaar wordt op deze wijze verkleint.

Van moord is sprake indien de dader op voorhand zijn daad plant, in juridische termen bekent als voorbedachten rade. In tegenstelling tot doodslag, waar de dader in een opwelling een ander van het leven berooft.

In de praktijk blijken deze twee strafbare feiten dicht tegen elkaar aan te liggen wat in de maatschappij nog al eens zorgt voor onbegrip. Aanleiding voor het wetsvoorstel is de moord op Hϋmeyra. De ex-vriend van het slachtoffer werd veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs wegens doodslag. Dit tot grote woede van de nabestaanden. In hoger beroep veroordeelde het hof de verdachte voor moord daar sprake was van een vooropgezet plan en werd 20 jaar cel en tbs opgelegd.

Al met al brengt de politiek meer evenwicht tussen de misdrijven. Echter is de Nederlandse Orde van Advocaten van mening dat de rechter al de mogelijkheid heeft tot maatwerk, met name bij gekwalificeerde misdrijven. Wegens strafverzwarende omstandigheden kan men een hogere straf opleggen.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. U kunt met tal van juridische vraagstukken bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06 22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.