Juridisch Spreekuur: De strafbeschikking onder de loep


De strafbeschikking, sommige van u zullen er vast wel eens één hebben ontvangen. Maar wat houdt dit nu precies in en wat kan men doen ingeval men het er niet mee eens is?

Indien sprake is van een strafbaar feit kan het Openbaar Ministerie zelf een straf opleggen zonder tussenkomst van een rechter. Deze straf heet een strafbeschikking. Denk hierbij aan een geldboete, taakstraf, schadevergoeding et cetera. Het opleggen van een gevangenisstraf is niet mogelijk, deze taak is enkel weggelegd voor de rechter. De strafoplegging door het Openbaar Ministerie kan plaatsvinden bij overtredingen en misdrijven waar maximaal zes jaar gevangenisstraf op staat zoals eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, rijden onder invloed et cetera. Afhankelijk van de soort overtreding of misdrijf verwerft men een uittreksel justitiële documentatie, in de volksmond beter bekent als het strafblad.

Stel u heeft een strafbeschikking ontvangen en bent het hier niet mee eens, welke stap kunt u dan ondernemen? U kunt dan in verzet gaan bij de officier van justitie. Van belang is dat u de strafbeschikking niet betaalt totdat het verzet is behandeld. Tevens dient u binnen de vermelde termijn in verzet gaan, meestal betreft deze veertien dagen nadat u op de hoogte bent van de strafbeschikking. Tot slot volgt de beslissing van de officier van justitie op uw verzet. De strafbeschikking kan worden ingetrokken, gewijzigd of de zaak wordt voorgelegd aan de rechter.

Dit betreft in een notendop de strafbeschikking. Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. U kunt met tal van juridische vraagstukken bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.