Jaarverslag 2019 – publieksversie


Hieronder vindt u de publieksversie van het jaarverslag 2019 van Stichting Kompas Bommelerwaard.

Lees hier het Kompas Jaarverslag 2019 – publieksversie

Het volledige inhoudelijke en financiële jaarverslag kunt u vinden op deze pagina:
Wie zijn wij – Stichting Kompas

De doelstelling van Stichting Kompas is het bevorderen van participatie, emancipatie en welzijn in  de ruimste zin van het woord voor alle inwoners in de Bommelerwaard. Stichting Kompas is een laagdrempelige organisatie, waar inwoners met hun vragen terecht kunnen.

De activiteiten van Kompas zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Kompas staat midden in de samenleving en maakt zich sterk voor het verbinden van inwoners uit alle landen en culturen die in de Bommelerwaard wonen en werken. Er is daarbij structureel aandacht voor inwoners met minder kansen en mogelijkheden.

Kompas biedt een flexibel en integraal programma op de gebieden van educatie, werk, gezondheid en cultuur. De activiteiten in het programma zijn onderverdeeld in 4 werkvelden en sluiten aan bij de vraag van de deelnemers, en bij maatschappelijke ontwikkelingen. Werkvelden zijn: TaalPlus, WerkPlus, Gezond leven en veiligheid, Maatschappij Kunst en Cultuur (zie pagina 7).

De activiteiten worden georganiseerd en begeleid door het bestuur, een coördinator en circa 100 deskundige vrijwilligers zijn actief zowel in de directe uitvoering als in de ondersteuning van de organisatie. Kompas organiseert regelmatig deskundigheidsbevordering en scholing voor vrijwilligers.

Naast het groepswerk besteden de vrijwilligers van Kompas veel tijd, energie en persoonlijke aandacht aan inwoners met vragen voor hulp, informatie of ondersteuning.  Regelmatig blijkt dat door de vasthoudendheid, tijd en aandacht van een deskundige en meedenkende vrijwilliger, de individuele problemen van een inwoner tóch opgelost kunnen worden.

Samenwerking met organisaties in de Bommelerwaard
Er is regelmatig overleg over samenwerking en afstemming van activiteiten met zowel de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, als met organisaties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke participatie, educatie, werk, zorg en welzijn. Dankzij de subsidie van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, het Oranje Fonds, het Kansfonds en bijdragen/giften van lokale sponsors kon de Stichting in 2019 haar werkzaamheden uitvoeren.

De impact van Stichting Kompas in bereik en getallen
De toegevoegde waarde van het werk van Kompas is niet alleen in cijfers zichtbaar. Jaarlijks bereikt Kompas honderden inwoners en partners in de Bommelerwaard.Een globale inschatting per werkveld geeft in 2019 het volgende beeld:

  • Bereik TaalPlus: circa 500 personen.
  • Bereik WerkPlus inclusief de Formulierenbrigade: circa 300 personen.
  • Bereik Gezond Leven en Veiligheid: circa 500 personen.
  • Bereik Maatschappij, Kunst en Cultuur: circa 2000 personen.

Lees hier het hele Jaarverslag 2019 – publieksversie