Inburgering Bommelerwaard


Iedere gemeente in Nederland heeft de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en hen te laten inburgeren. Vanaf 1 januari 2024 werken gemeenten Maasdriel, Zaltbommel en Stichting Kompas Bommelerwaard samen om nieuwe inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen bij het inburgeren.

Wie doet wat?
De inburgeringsconsulenten van de gemeenten en medewerkers en vrijwilligers van Stichting Kompas gaan samenwerken als één team. Zij zorgen voor de organisatie en uitvoering van de inburgering en de praktische begeleiding van de statushouders. Stichting Kompas is verantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding.

Welzijn Bommelerwaard, die voorheen mede verantwoordelijk was voor de maatschappelijke begeleiding, blijft vanaf 2024 beschikbaar als brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de Bommelerwaard, inclusief de inburgeraars.

Lees hier meer: Begeleiding Statushouders

Meedoen
Het uitgangspunt is dat iedereen in de gemeenten mee kan doen aan activiteiten, onderwijs kan volgen en ergens een thuis heeft.

Vragen en meer informatie
Binnenkort volgt hier meer informatie over de routekaart voor inburgeraars. Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij de inburgeringsconsulenten van de gemeenten of bij Hanneke Wit van Stichting Kompas.

Stichting Kompas Bommelerwaard
Hanneke Wit, Projectleider Wegwijs Bommelerwaard
06-83 48 72 70 / wegwijs@kompasbommelerwaard.nl

Gemeente Maasdriel
Inburgeringsconsulenten
14 01 48 / info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Gemeente Zaltbommel
Inburgeringsconsulenten
14 01 48 / info@zaltbommel.nl
www.zaltbommel.nl