Juridisch Spreekuur: Gemeente aansprakelijk voor een onduidelijke verkeerssituatie


Juridisch Spreekuur over: Gemeente aansprakelijk voor een onduidelijke verkeerssituatie

Doorlopende kruisende wegen met (doodlopende) zijstraten naar meerdere bedrijven. We kennen dergelijke situaties allemaal. Vaak is de doorlopende weg een voorrangsweg en hebben zijstraten (doodlopend of niet) geen voorrang, ondanks dat ze ‘van rechts’ komen. Mag een gemeente een weg zo inrichten, als dat leidt tot (ernstig) gevaar voor weggebruikers?

Bij het ontstaan van een verkeersongeval gaat het niet altijd perse om de vraag wie van de verkeersdeelnemer schuldig is. Soms is een situatie ter plaatse zo onduidelijk, dat de gemeente als wegbeheerder daarvoor aansprakelijk is. Voor de beantwoording op de vraag of de wegbeheerder aansprakelijk is dient getoetst te worden aan de Wilnis-criteria.

Wordt u geconfronteerd met juridische vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de Formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. Ook voor andere juridische vraagstukken kunt u bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.