Financieel krap bij kas en toch bijstand van een advocaat – juridisch spreekuur


Advocaten staan erom bekend dat zij werkzaamheden verrichten op basis van een redelijk uurtarief (honorarium). Toch is rechtsbijstand van een advocaat zeker niet onbereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Ook deze groep kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit is bekend als juridische bijstand op basis van een toevoeging. De overheid subsidieert deze vormen van rechtsbijstand.

Er zijn drie soorten toevoegingen: de mediation toevoeging, lichte advies toevoeging en de reguliere toevoeging. Bij de mediation toevoeging proberen twee partijen onderling met behulp van een mediator tot een oplossing te komen. In het geval van de lichte advies toevoeging mag een advocaat slechts drie uur aan een zaak spenderen. Bij de reguliere toevoeging, de meest voorkomende, heeft een advocaat meer tijd nodig om te spenderen aan de zaak of wordt er eventueel een procedure gestart.

Elke toevoeging heeft een andere eigen bijdrage. Dit is het bedrag aan salariskosten van de advocaat wat u zelf dient te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is gekoppeld aan de hoogte van uw verzamelinkomen en de samenstelling van uw huishouding. Hoe lager het inkomen, hoe minder eigen bijdrage u hoeft te betalen. Tevens kunt u middels een verwijsbrief (diagnosedocument) van het Juridisch Loket korting krijgen op de eigen bijdrage. De Raad voor Rechtsbijstand gaat bij de aanvraag om een toevoeging uit van het inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als dit flink is gedaald, kunt u een peiljaarverlegging aanvragen. Dit betekent dat het jaar waarin de aanvraag om een toevoeging is gedaan als peiljaar wordt genomen.

Let wel; een toevoeging dekt niet alle kosten. Griffierechten, proceskosten een aanvullende kosten (bijv. kosten uittreksels) vallen hier niet onder, deze betaalt u zelf. Daarnaast wordt in gevallen waarin de opbrengst van de zaak even hoog of hoger is dan de resultaatsgrens, achteraf de toevoeging ingetrokken en moet u alsnog de kosten van de advocaat (deels) zelf betalen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand.

Bij Willems van Bladel Advocaten hebben wij in ieder geval de overtuiging dat juridische bijstand voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom zijn onze intakegesprekken vrijblijvend en verrichten wij ook werkzaamheden op basis van doorverwijzing van het Juridisch Loket, de rechtsbijstandverzekering en gesubsidieerde rechtsbijstand. Een toevoeging kunnen wij voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wordt u geconfronteerd met strafrechtelijke vraagstukken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via de Formulierenbrigade van Kompas. Misschien treffen wij elkaar dan tijdens mijn gratis spreekuur. U kunt met tal van juridische vraagstukken bij mij terecht.

Indy de Gram
Willems van Bladel Advocaten
073-747 04 06 / info@wvbadvocaten.nl

Contactgegevens Formulierenbrigade:
Emma Couperus / 06-22 64 87 32 / emma.couperus@kompasbommelerwaard.nl
of formulierenbrigade@kompasbommelerwaard.nl

Lees ook andere artikelen:


Indy de Gram (advocaat) van Willems van Bladel Advocaten is actief betrokken bij Stichting Kompas. In samenwerking met Kompas wordt er een gratis spreekuur gefaciliteerd en waar nodig fungeert hij als klankbord en vraagbaken voor de betrokken vrijwilligers.