Feestelijke opening Leerhuis Zaltbommel op 9 september


Wie beter wil leren lezen en schrijven, rekenen en/of werken met de computer of anderen hierbij wil helpen, is welkom bij het Leerhuis.

Op 9 september opende wethouder Bragt het Leerhuis in brede school De Waluwe in Zaltbommel. Vooral voor mensen die Nederlands als eerste taal hebben biedt het Leerhuis mogelijkheden om de verschillende basisvaardigheden te leren. Wethouder Bragt: “Lezen, schrijven, spreken en omgaan met de computer zijn basisvaardigheden. Ze zijn belangrijk om mee te kunnen doen in de samenleving en om zaken zelfstandig te kunnen regelen.”

Haas de Groot van Stichting Lezen en Schrijven gaf informatie over taalvaardigheden in relatie met aanpak laaggeletterdheid, gezond leven en armoede. Daarna was de ambassadeur en ervaringsdeskundige Jose Brunselaar aan het woord: Jose is nu actief als taalambassadeur en geeft voorlichting aan mogelijke deelnemers en organisaties. Jose had zelf moeite met lezen en schrijven en is in 2017 weer gestart met leren en is daarmee een stimulans voor anderen.

Wethouder Anita Sørensen van de gemeente Maasdriel gaf tijdens de opening van het Leerhuis het estafettestokje van Gelderland Geletterd door aan onze wethouder Adrie Bragt. Hij nam het graag in ontvangst en benadrukte het belang van de aanpak laaggeletterdheid.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Dit heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar, minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond. In deze Week van Lezen en Schrijven wordt heel Nederland opgeroepen om in actie te komen tegen laaggeletterdheid.

Is het iets voor mij?

  • Heeft u moeite met formulieren invullen?
  • Vindt u het lastig om sommige brieven te lezen?
  • Wilt u beter leren omgaan met de computer en/of sociale media?
  • Vindt u het fijn om uw (klein)kind voor te lezen, maar is dat lastig voor u?
  • Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven?
  • Wilt u hier anderen bij helpen?

Dan is het Leerhuis er voor u!

Een plek voor iedereen om te leren
Bij het leerhuis kan iedereen informatie, advies en begeleiding krijgen. Het is een plek om te leren en te oefenen. Iedereen kan meedoen met diverse activiteiten op het gebied van gezond leven, werk, opvoeding, geldzaken, algemene ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting.

Kom langs of neem contact op!
Het leerhuis zit in brede school De Waluwe, ingang Stichting Kompas, Prins Bernhardweg. De openingstijden zijn: maandag van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag van 9.00 tot 12.30 uur en op afspraak. Het telefoonnummer is 06-57693036. Het e-mailadres is info@leerhuiszaltbommel.nl.

Vrijwilligers gezocht
Het Leerhuis zoekt vrijwilligers om deelnemers te begeleiden bij het verbeteren van hun basis-vaardigheden. Zij krijgen daarbij ondersteuning van professionals van het Leerhuis. Heeft u hier-over vragen of wilt u zich aanmelden? Bel, mail of kom langs!

Betrokken organisaties
In het Leerhuis werken ROC Rivor, de Bibliotheek, Stichting Kompas en de gemeente Zaltbommel nauw samen en zorgen voor een passend aanbod. Ze werken samen met betrokken lokale organisaties die mensen met vragen kunnen informeren en verwijzen naar het Leerhuis.


Studenten ROC Rivor

Tijdens de opening waren twee studenten van het ROC Rivor te gast die filmopnames en foto’s hebben gemaakt als onderdeel van hun opleiding. Onderstaande film is gemaakt door student Mèjoe Meijs.

Aanvullende informatie Leerhuis Zaltbommel: Welkom in Leerhuis Zaltbommel

Artikel De Toren: ‘Niemand hoeft zich te schamen!’

Flyers:
Leerhuis Zaltbommel
Taalhuis Maasdriel

Foto’s: Damon Achterberg (student ROC Rivor) en Valerie van Oord.