WERELDKEUKEN


Samen koken, samen eten, van elkaar leren en elkaar leren kennen, dat is wat we in de
“Wereldkeuken” gaan doen. Door corona tijdelijk gestopt.

Iedere maand een ander land
Programma is onder voorbehoud. Wijziging worden op deze pagina weergegeven.

Deelname
Inschrijving is per maand, voor de kookcursus van dat land. De cursus omvat 3 avonden: donderdagen van 17.00 – 20.00 uur in Pand 9.

Kosten: € 2,- per avond = € 6,- per maand. Bij de eerste keer te betalen.

Gasten
De laatste avond staat de keuken open voor gasten om te komen eten:
Donderdag van 18.30 – 19.30 uur in Pand 9.
Kosten: € 10,- per persoon excl. drankjes.

Inschrijven is belangrijk, vanwege beperkt aantal plaatsen. Voor allebei geldt: vol is vol!

Bij inschrijving graag duidelijk aangeven:
– Maand en land
– Kookcursus of de laatste avond mee eten.

Inschrijven kan via info@kompasbommelerwaard.nl