HUISKAMER VROUWEN 50+


Activiteiten voor vrouwen 50+ in de Bommelerwaard
Elke woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur

Vrouwen 50+ zijn van harte welkom in de huiskamer bij Kompas om elkaar te ontmoeten, bij te praten en samen dingen te doen zoals creatief, handwerken, de taal leren, samen sporten, voorlichting etc.

Programma – woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur bij Kompas

  • 13.00 uur: Oefening in Nederlandse taal: spreken, luisteren lezen en schrijven, oefenen voor de dagelijkse praktijk, wat u wilt leren?
  • 14.00 uur: Naar keuze: creatieve activiteiten, handwerken, ontspanning etc.

De activiteiten worden in overleg met vrouwen en vrijwilligers gepland,
heeft u ideeën, vragen, wensen of wilt u meehelpen, laat het horen.

Voor de kosten vragen wij een bijdrage van 1 euro per middag

U kunt ook altijd binnenlopen, hartelijk welkom.
Karima Badaoui: kbadaoui@msn.com / 06-41 68 53 84
of Valerie van Oord / valerie.vanoord@kompasbommelerwaard.nl / 06-22 89 21 86

Flyer: kompas 50+ programma voor vrouwen