Aanmelden vrijwilligersbijeenkomst 12 november

In verband met strengere corona-maatregelen vanuit de overheid zijn we genoodzaakt deze workshop te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.

Hieronder kun je je aanmelden. Je kunt aangeven of je er graag fysiek bij bent of online. Als we veel meer dan 20 aanmeldingen voor fysiek aanwezig hebben zullen we een zo eerlijk mogelijke verdeling over de werkvelden maken. De online-deelnemers ontvangen kort voor de bijeenkomst een link om deel te nemen, met ook een toelichting voor gebruik van Zoom, voor mensen die er nog niet zo bekend mee zijn. En mocht je er niet uitkomen dan kunnen zorgen we voor technische ondersteuning op afstand. Onderaan deze pagina vind je alvast een instructie over hoe je Zoom kunt installeren, als je nog niet bekend mee bent.

Aanmelden kan t/m dinsdag 10 november via onderstaand aanmeldformulier.
Op woensdag 11 november ontvang je de bevestiging voor je live- of online-deelname met alle benodigde informatie. Ook sturen we je dan de link toe waarmee je kunt inbellen via Zoom.

AANMELDFORMULIER
Ik meld me graag aan voor de vrijwilligersbijeenkomst.

Programma:
15.45 – 16.00 uur: Inloop, zowel fysiek als online
16.00 uur: Welkom en actuele ontwikkelingen binnen Kompas
16:15 – 17.00 uur: Workshop Jenny Gierveld, 1e deel

  • Inleiding
  • Wat is eenzaamheid?
  • Situatie in Nederland
  • Situatie Nederland in Europa
  • Uitkomsten en consequenties van onderzoek

17.00 – 17.15 uur: Pauze
17.15 – 18.00 uur: 2e deel Workshop:

  • Aanpak: wat helpt?
  • Preventie: wat kun je zelf doen aan het voorkomen van eenzaamheid?

18.00 uur: Afsluiting

Over Jenny Gierveld
Prof. Dr. Jenny Gierveld is socioloog en demograaf, en emeritus hoogleraar aan de Afdeling Sociologie en Sociale Gerontologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
Op 2 december 2003 ging zij met emeritaat en wijdde haar afscheidsrede aan “Sociale integratie en sociale isolatie in een veranderende samenleving”. Ze is sindsdien als honorary fellow verbonden aan het NIDI.

Jenny Gierveld is nog steeds actief als honorary fellow van het NIDI. Haar onderzoek betreft de sociale aspecten van de vergrijzing. Leefvormen en sociale netwerken van oudere mensen staan daarbij centraal. Bijzondere aandacht gaat uit naar eenzaamheid. Theoretisch en empirisch onderzoek naar de achtergronden van het ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid, sociale isolatie en sociale uitsluiting houden haar in het bijzonder bezig, evenals de trajecten voor de preventie van eenzaamheid. De expertise van mevrouw Gierveld ligt in de sociale demografie, meer specifiek in de demografische en sociale aspecten van vergrijzing, het welbevinden en de eenzaamheid van de oudere, (wijzigingen in) gezinssituaties, familiebanden, leefvormen en sociale netwerken.

Zoom installeren
Beschik je nog niet over Zoom en wil je de online bijeenkomst alvast voorbereiden? Dan kun je Zoom alvast downloaden. In onderstaand instructiefilmpje zie je hoe je dat doet.