Welkom bij Stichting Kompas

Stichting Kompas Bommelerwaard is een maatschappelijke organisatie met een veelzijdig aanbod voor alle inwoners van de Bommelerwaard. Kompas maakt zich sterk voor het verbinden van inwoners die in de Bommelerwaard wonen en werken, ongeacht het land van herkomst of cultuurverschillen. In samenwerking met inwoners en organisaties biedt Kompas mogelijkheden om samen te leren en te werken, talenten te ontwikkelen en krachten te bundelen.

Kompas is een ontmoetingsplaats met een actueel en dynamisch activiteitenaanbod. Jaarlijks bereikt Kompas duizenden inwoners en partners in de Bommelerwaard. Kompas heeft veel enthousiaste en deskundige vrijwilligers die activiteiten uitvoeren met ondersteuning van enkele betaalde medewerkers.

“Samen kun je meer! “

Activiteiten

Uitgangspunt van alle activiteiten is het versterken van participatie, emancipatie en welzijn van
inwoners in de Bommelerwaard, zodat iedereen vanuit eigen kracht en naar vermogen mee kan doen in deze samenleving. De activiteiten zijn ondergebracht in vier werkvelden.

  1. TaalPlus: gericht op maatschappelijke participatie en emancipatie, om deelname aan het
    arbeidsproces, vrijwilligerswerk, maatschappelijke activiteiten, scholing, opleiding en sociale contacten te versterken en te stimuleren.
  2. WerkPlus: gericht op het versterken van de sociaaleconomische positie en zelfstandigheid van inwoners.
  3. Ontmoeten en Meedoen: gericht op meedoen met diverse activiteiten, een gezonde leefstijl en aandacht voor welzijn en veiligheid.
  4. Formulierenbrigade: geeft eerste hulp bij administratieve vragen van inwoners.

Het actuele aanbod van de activiteiten kunt u vinden in ons menu hierboven bij: Onze activiteiten.

Kompas & deelnemers

Bij Kompas is iedereen welkom. Alle inwoners in de Bommelerwaard kunnen actief meedoen. Voor deelname aan activiteiten wordt soms een eigen bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteit. Kompas probeert de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Kompas & vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is er geen Kompas! Bij Kompas zijn tussen de 150 enthousiaste en deskundige vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers, zoals docenten en begeleiders van groepen,
investeren voortdurend in een actueel en kwalitatief goed aanbod. Kompas organiseert hiervoor bijeenkomsten voor scholing en deskundigheidsbevordering. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom, zoals bij taalgroepen, computerlessen en ontmoetingsactiviteiten. Kompas is een erkend leerbedrijf en biedt mogelijkheden voor stages. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten, ook dan bent u van harte welkom bij Kompas.